HYPERTECTUM WB2K

Opis produktu

HYPERTECTUM® WB 2K
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka bitumiczno-poliuretanowa do uszczelniania i ochrony zbiorników

HYPERTECTUM® WB 2K to dwuskładnikowa, pozbawiona rozpuszczalników, tiksotropowa powłoka, oparta na wysokiej jakości elastomerycznych żywicach poliuretanowych.
Po polimeryzacji wytwarza silną, elastyczną, hydrofobową membranę.
Na powierzchniach zbiorników wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych kolor może się odbarwiać, nie ma to jednak - oprócz walorów wizualnych - żadnego wpływu na działanie produktu.
Polecane jako hydroizolacja i ochrona zbiorników na wodę wykonanych z betonu, stali lub innych materiałów, prefabrykowanych betonowych cystern, zbiorników wody pitnej, zbiorników ze ścianami wykazującymi tendencję do rozszerzania się i kurczenia.